Innmåling

Vi bistår med innmåling av hus og grenser, murer, veikanter, VA-anlegg og fjernvarmeanlegg.

I tillegg måler vi inn fasader og bygninger for rehabilitering.

1/6