top of page

3D-laserskanning

Vi kan bistå med 3D-laserskanning i forbindelse med byggeprosjekter, for blant annet prosjektering, BIM-modellering, masseberegning o.l.

En koordinatfestet skann lar seg benytte som grunnlag for plassering av elementer en ønsker å beholde eller tilpasse prosjekteringen etter.

Produkter:

- Punktskyer i ønskede koordinater (filformat: E57, RCS, RSP)

- BIM/3D modell fra punktsky

bottom of page