top of page

Nivellement/setningsmålinger

Oslo Oppmåling kan gjennomføre presisjonsnivellement fra høydefastmerker for kontroll av setninger på bygg og terreng.
 

bottom of page