top of page

Georeferering/tranformasjon

Vi koordinatbestemmer prosjekter ut i fra tegninger, PDF-filer eller flyfoto.

Transformasjon av data fra ulike koordinatsystemer utføres ved behov.

bottom of page