top of page

Masseberegning

Vi utfører masseberegninger for sprenging og graving.

Masser beregnes ut fra innmålt terreng og ned til prosjektert nivå med én eller flere høyder.

Vi bistår også med beregning av volum i forbindelse med uttak og tilføring av masser.

bottom of page